Umlando Wethu Nezimiso

Izimiso Zethu

I-Green Connection ikholelwa ukuthi ukunika abantu amandla okuba babambe iqhaza ekuthathweni kwezinqumo ngendawo yabo yiyona ndlela kuphela intuthuko esimeme ngempela engenzeka ngayo. Izinsiza zethu zezemvelo zilinganiselwe futhi akuzona ezethu ukuthi sizichithe kodwa zivikela izizukulwane ezizayo. Sikholelwa ukuthi ukukhula nokuthuthukiswa komnotho, ukuthuthukiswa kwesimo senhlalo-mnotho kanye nokongiwa kwemithombo yemvelo kungenzeka kuphela ngaphakathi kohlaka oluqondakalayo lwentuthuko esimeme. Inhlangano yethu ihlose ukuhlinzeka ukwesekwa okungokoqobo kokubili kuhulumeni kanye nezinhlaka ezingekho ngaphansi kukahulumeni kanye nezinhlaka zomphakathi, eziyingxenye ebalulekile yentuthuko esimeme.

Ukuthuthuka okungashabalali

I-Green Connection isebenze nabaxhasi bezimali nabalingani abahlukahlukene, kanye nohulumeni kazwelonke nowasekhaya ezinhlelweni ezihlukahlukene zokugqugquzela ukuqonda nokuqwashisa mayelana nezici ezihlukahlukene zentuthuko esimeme.

Umlando Wethu

I-Green Connection yasungulwa ngo-2000. Ngo-2021 inhlangano yomphakathi yahlelwa kabusha ukuze ibe yi-NPC enebhodi labaqondisi futhi igcine isimo sayo sesigaba 18A senzuzo yentela. Iqukethe iqembu eliguqukayo nelixubile labantu nezinhlangano ngenhloso yokufaka isandla emigomweni yentuthuko esimeme.

Ucwaningo

Ukwenza ucwaningo emazingeni aphansi ukugxeka ukuqaliswa kwephrojekthi yokuguquguquka kwesimo sezulu.

IMIBHALO NEMIBIKO

Izibuyekezo Zobuchwepheshe

Ukwenza ukubuyekezwa kwezobuchwepheshe ukuqinisa imikhankaso yokumela
amandla avuselelekayo.

IZITHUMELO ZETHU

Indaba Yezemfundo

Ukukhiqiza izinto zokufundisa ukuthuthukisa ukuqonda kwezindaba zamandla kanye nokushintsha kwesimo sezulu.

IZINCWADI

Umshado

Ukuxhumana nohulumeni kanye nezinhlangano zomphakathi mayelana nezindaba ezibalulekile zenqubomgomo yamandla kanye nokuguquguquka kwesimo sezulu.

UBANI OWEBE ULWANDLE LWETHU

Ukubamba iqhaza

Ukubamba iqhaza kumanethiwekhi okusebenzisana ezweni, nasezingeni lamazwe ngamazwe.

UBANI OWEBE ULWANDLE LWETHU

Imibiko Yonyaka

Ukuze uthole olunye ulwazi nolwazi, chofoza ngezansi ukuze uthole uhlu lwemibiko yethu yonyaka.

IMIBIKO YONYAKA

Mayelana NATHI

I-Green Connection yasungulwa ngo-2000. Ngo-2021 inhlangano yomphakathi yahlelwa kabusha ukuze ibe yi-NPC enebhodi labaqondisi futhi igcine isimo sayo sesigaba 18A senzuzo yentela.

Ezinye zezindawo ezithile esisebenza kuzo yilezi:

Esimeme
Intuthuko

Ukushintsha Kwesimo Sezulu &
Amandla Avuselelekayo

Izinsiza Zezemfundo Nokuhumusha

Umphakathi
Intuthuko

Ukunika amandla ku
Ukusimama Kwemvelo

Ukunikeza Amandla Ukuhlola Okuphumelelayo Komthelela Wendawo

I-Green Connection yasungulwa eNingizimu Afrika ngo-2000. Ngo-2021 inhlangano yomphakathi yahlelwa kabusha ukuze ibe yi-NPC enebhodi labaqondisi futhi igcine isimo sayo sesigaba 18A senzuzo yentela. Le nhlangano yakhiwe ngabesifazane abangu-66% kanye nama-83% Abantu Ababekade Bebencishwe Phakade (PDI), futhi izishaya isifuba ngokubaluleka kwayo kweNingizimu Afrika yentando yeningi. Isimo sale nhlangano se-Public Benefit Organization (PBO) savunywa ngo-2011. Siyiqembu lochwepheshe abanamandla abathathwe emikhakheni eyahlukene abanikeza ukuqonda kanye nemibono yabo ekuzuzweni kweNtuthuko Esimeme . I-Green Connection ikholelwa emsebenzini weqembu, futhi inenqwaba yabahlanganyeli abanolwazi abangadonselwa kumaphrojekthi athile ngendlela efanele.

Izindawo zethu ezithile zochwepheshe bezemvelo zihlanganisa:

  • Ukushintsha Kwesimo Sezulu & Amandla Avuselelekayo kanye Nokusebenza Kahle Kwemandla

  • Ucwaningo lokubusa kanye nokumela

  • Ukuthuthukiswa Kwezinsiza Zezemfundo Nokuhumusha

  • Ukuhlonyiswa nokuqeqeshwa kwentsha ukuze kuthuthukiswe i-Socio-ecological

  • Ukubuyekezwa Kwenqubomgomo kanye Nesishayamthetho

  •  

Sisebenza Nobani:

I-Green Connection isebenza nabalingani abaningi nabalingani, okuhlanganisa okulandelayo:

I-Green Connection ingumlingani waseNingizimu Afrika emhlabeni jikelele I-Electricity Governance Initiative umbuki zindwendwe ngu I-World Resource Institute (WRI).

I-Green Connection iyilungu le- Ukuphathwa Kwezamandla - iNingizimu Afrika network of South African civil society organizations hosted by the Project90by2030

I-Green Connection isebenza ne- I-Southern African Faith Communities Environment Institute (SAFCEI) ngohlelo lwabo lwamandla kanye nokuguquguquka kwesimo sezulu, begxile ezisombululweni zamandla kagesi ezindaweni zasemakhaya, ukuqwashisa ngokuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokumela izwe.
I-Green Connection iphinde ibe yingxenye yemikhankaso eminingi yokumela umphakathi okuhlanganisa Umkhankaso we-Right to Know about transparency and access to information. Additionally, formed part of Umkhankaso we-One Million Climate Jobs, which was hosted by the Isikhungo Esihlukile Sokuthuthukisa Ulwazi (AIDC).

I-Green Connection iyingxenye yenhlangano yomphakathi I-Access Initiative (TAI ) okuyingxenye ye I- international Open Government Partnership (OGP).

Our Funders

We appreciate the support of; 350.org, Africa Climate Foundation, Global Strategic Communications Network, Heinrich Broll Foundation, IGSD, Masifundise, Media Labs, Micklefield School, Oak Foundation, Oceans 5, Southern African Faith Communities’ Environment Institute,  WildTrust, Masifundise, Coastal Links, Eastern Cape Environmental Network, groundWork, South Durban Community Environmental Alliance, Natural Justice, Stop Fossil Fuel, Climate Justice Coalition, Centre for Environmental Rights, One Ocean Hub, University of Cape Town (UCT), Nelson Mandela University – Gqeberha and George, Rhodes University – Grahamstown, Open Secrets, OpenUp, Right2Know, Equal Education, WWF South Africa, OUTA, Amadiba Crisis Committee, BLOOM, Brazilian activists opposing Karpowership, Climate Justice Coalition, Climate Justice Network (US-Global South collaborations), Corruption Watch, Don’t Gas Africa forum, Electricity Governance Initiative, hosted by the World Resources Institute, Empatheatre, Environmental Traits in Port Nolloth, Extinction Rebellion, Greenpeace, Kobusch, Oceans Not Oil, One Million Climate Jobs, hosted by the Alternative Information Development Centre (AIDC), Public Interest Law Firms, Reclaim Finance, SboNdaba Dance, South African Youth Climate Change Coalition (SAYCCC), Steenberg Cove Small Scale Fishing, Support Centre for Land Change (SCLC), The Access Initiative (TAI) of the international Open Government Partnership (OGP), Tsitsikamma Fishermen Institute, Urgewald in Germany, WoMin African Alliance