Siyakwamukela, Wamkelekile, Welkom


Imele Ubulungiswa Bezenhlalakahle Nezemvelo.

Siyabambisana popopolo popolo kunye nokusikiswa ngokuvezwa.

Ons staan op as gemeenskappe in eenheid vir omgewings en sosiale geregtigheid.

Karpower – Could Cost An Arm And A Leg And Our Oceans And Environment

Funda kabanzi

I-BLOOM KANYE NOXHUMANO LULUHLAZA PHIKISA AMAPROJEKTHI ASENZIWA KAWOYELA KANYE NEGASI AYILIMALI YASE-OFFSHORE.

Read StopTEEPSA Campaign

I-KOEKSISTER PROJECT: YENZA IDOLOBHA LAKHO LIPHUMELELA

Funda kabanzi

JOYINA UBIZO LWETHU KUMONGAMELI U-RAMAPHOSA OKUTHI AYEKE UKUHLOLA UFUTHI NEGASI NGASE-OFFSHORE OLWANDLE FUTHI UFELE UKUBA NAMANDLA ESIZINZELEKO, ANGAVUSELELWA

Funda umkhankaso wethu wekusasa le-Ocean

CGG Seismic Survey 2.0 Approved?
Karpowership Saldanha Bay Approved?

APPEAL SUBMISSIONS

Green Connection has submitted appeals on CGG Seismic Survey 2.0 and Karpowership Saldanha Bay in the hopes that Department of Forestry and Fisheries and Environmental Affairs Minister Creecy will stand up for the environment and the people who depend on the coasts for their testing testing

MAKE YOUR VOICE HEARD

Join the call to stop offshore oil and gas exploration in the ocean and call for sustainable, renewable energy solutions.

 

UBANI OWEBE INDABA YETHU YOMKHANKASO WASE-OCEANS

The Who Stole Our Oceans campaign is an environmental and social justice campaign launched by The Green Connection in 2020. 

 

SIBIZA UHULUMENI WASENINGIZIMU AFRIKA UKUBA AVALE YONKE IMIKHUMBI EHLANGANISA NOKUHLOLA UWOYELA KANYE NEGASI E-ANTARCTIC UKUNGASEBENZISI IZIKHUMULO ZETHU.

Funda kabanzi

Melana Nokuhlola Uwoyela Negesi Wasogwini

Izinkampani ezehlukene ezifana noShell njengamanje seziqala ukuhlola uwoyela negesi. Izinhlolovo zokuzamazama komhlaba ziyingxenye yokuhlola uwoyela negesi. Izinkampani zikawoyela ziwasebenzisela ukufuna uwoyela negesi ngaphansi kolwandle. I-Green Connection iphikisana nezinhlolovo zokuzamazama komhlaba ngenxa yomthelela wazo endaweni ezungezile yolwandle kanye nasezimpilweni zabo bonke labo abathembele ezilwaneni zasolwandle ukuze baziphilise. UShell uzamile ukwenza ucwaningo lokuzamazama komhlaba ogwini lwasendle olunothe ngezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, lapho imiphakathi eminingi yasogwini ithembele olwandle ukuze iziphilise.

 

UShell akuyona yodwa inkampani ehlela ukuhlola uwoyela negesi ngaphansi kolwandle. Isenzo somthetho sivimbele uSesha ukuthi aqale inhlolovo yokuzamazama komhlaba ogwini olusentshonalanga. Siphinde siphikisane ne-TOSACO, AZINAM ogwini olusentshonalanga, i-TEEPSA, i-TEPSA, i-CGG ogwini oluseningizimu-mpumalanga abasezigabeni ezehlukene zokuzama ukuthola izimvume zemisebenzi exhumene nokuhlola kanye nezinhlolovo zokuzamazama komhlaba (buka imephu yasolwandle kawoyela negesi ngezansi). 

Njengengxenye yomkhankaso iWho Stole Our Oceans Campaign , The Green Connection, kanye nezinye izinhlangano zomphakathi ( Masifundise , SDCEA , Oceans Not Oil , Sustaining The Wild Coast , Protect The West Coast , Eastern Cape Environmental Network , 350Africa.org , The Bigai I-Fishing & Environmental Society Knysna, Extinction Rebellion , Natural Justice , Amadiba Crisis Committee , Kobush Development Association, Coastal Links , Coastal Justice Network , African Climate Alliance , SAFCEI, kanye nezinye) ziyimisebenzi ephikisanayo ehloselwe ukuthola nokusebenzisa amandla ezinto ezimbiwa phansi ngaphansi kwe olwandle, okuhlanganisa ukuhlola kokuzamazama komhlaba. Sikhuthaza labo abangaba abavikeli bemvelo ukuthi nizazi futhi nithathe izinyathelo.

Ukwenza Intuthuko Esimeme Ibe Ingokoqobo

I-Green Connection ilwela ukuba nezwi ezinqubweni zokwenziwa kwezinqumo ezihlobene nobulungiswa bezenhlalo nezemvelo e-Afrika. Ukwengeza, ukuthuthukisa ukuqonda nokuqwashisa mayelana nezici ezahlukene zentuthuko esimeme. Umkhankaso wobulungiswa bezemvelo nezenhlalo wethulwa ngo-2020, emzamweni wokuvikela izilwandle zethu ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo, kugcizelelwa kakhulu ekuphikisaneni nokuhlolwa kukawoyela negesi phesheya kwezilwandle. Umlando wokukhishwa kukawoyela e-Afrika ungowokuhaha, ukubamba iqhaza, ukucekelwa phansi kwempilo nendawo yokuhlala yemvelo, kanye nokuphulwa kwamalungelo abantu. Lokhu kuboniswa kahle nguhulumeni wezempi waseNigeria lapho eqondise khona abantu base-Ogoni, ababebhikishela ukucekelwa phansi kwemvelo okubangelwa ukungcoliswa kukawoyela kweShell Petroleum Company.

Karpowership – Saldanha Bay 

The original Environmental Authorisation was refused. Karpower appealed and Minister Creecy referred back for more studies.  EIA application version 2 now been granted on 14 November 2023, but Triplo4 consultants only notified the public on 24 November 2023.  The appeal deadline is on 14 December 2023.

Green Connection submission to EIA version 2 is here. Anyone who wishes to oppose project can write an objection and appeal to Minister Creecy to reverse the approval. To appeal, write to Attention: Director: Appeals and Legal Review

E-mail: appeals@dffe.gov.za and ask them for the form. If you have the form, then you send your appeal to the same address.

Join the call to stop offshore oil and gas exploration in the ocean and call for sustainable, renewable energy solutions.  SIGN PETITION

 

Ukwenza intuthuko esimeme ibe ngokoqobo...

Izindawo Zethu Esigxile Kuzo

Isithombe somphumela we-hover yesithombe

I-Eco
Ubulungiswa

I-Eco
Ubulungiswa

Ukubamba iqhaza ezinhlelweni ezehlukene, ukwenza isibonelo, ukuthuthukisa ukonga kukagesi eNingizimu Afrika kusukela ekusekeleni amandla avuselelekayo kuya ekuhlinzekeni ngezitofu ezonga uphethiloli.

Isithombe somphumela we-hover yesithombe

Umphakathi
Ukunika amandla

Ukuthuthukiswa Komphakathi

Sizinikezele ekunikezeni amandla abantu ngabanye kanye nemiphakathi ngokusebenzisa imihlangano yokucobelelana ngolwazi kanye nokuxhumana nomphakathi, ukwenza indlela yethu yokuphila isimeme.

Isithombe somphumela we-hover yesithombe

Ukumela Izinsiza

Insiza
Ukumela

Ukuhlonyiswa kwezishoshovu ezisencane, kanye nabesifazane ikakhulukazi, ukuze bangenelele kunqubomgomo kanye nendawo yomthetho, ukuze izinqubo zokuthatha izinqumo ziqiniswe ukuze kuqinisekiswe ukuqaliswa ngempumelelo kokubusa endaweni yemvelo, ukongiwa kwemvelo kanye nezinga lobulungiswa bezemvelo.

For upcoming events, please visit us soon.

Izehlakalo Ezidlule

Umbhikisho Wokulalela Umphakathi Wokuchibiyela Umthethosivivinywa Wegesi ESaldanha

Buka NgesiNgisi

Bukela NgesiXhosa

I-Kyk ngesiBhunu

Picket

Court case challenge against NERSA electricity generation license

Court Challenge

Small Scale Fishers and civil society organizations support criminal complaint against Total Energies climate damage

System Change March

Protest for system change on Human Rights Day

Koeksister Workshop - Saldanha Bay

Koeksister Project workshop took place in Saldanha Bay Municipality

Open Secrets

The People's Hearing on Energy Profiteers

Bandakanya

Singathanda ukuzwa kuwe!

Uma unothando lobulungiswa bezemvelo futhi ungathanda ukusiza ngezinhlelo zethu kanye nezinhlelo zokunika amandla, sicela uthinte!

Sithumele i-imeyili

greenconnectcpt@gmail.com
info@thegreenconnection.org.za

Joyina Abangane Be-Green Connection

Mayelana ne-Green Connection

I-Green Connection yasungulwa ngo-2000. Ngo-2021 inhlangano yomphakathi yahlelwa kabusha ukuze ibe yi-NPC enebhodi labaqondisi futhi igcine isimo sayo sesigaba 18A senzuzo yentela. Ezinye zezindawo ezithile esisebenza kuzo yiNtuthuko Eqhubekayo, Ukuguquguquka Kwesimo Sezulu namandla Avuselelekayo, Izinsiza Zezemfundo Nokuhumusha, Ukuthuthukiswa Komphakathi, Ukunika Amandla Ekusimameni Kwemvelo, kanye Nokunika Amandla Ukuhlola Umthelela Wendawo Ezungezile.