Ukusebenza Kunye

"Who Stole Our Oceans" Campaign

Imbali yokukhutshwa kweoli e-Afrika yenye yokubawa, ukuhambelana, ukutshatyalaliswa kweendlela zokuphila kunye neendawo zokuhlala zendalo, kunye nokuphulwa kwamalungelo abantu. Oku kubonakaliswa ngokugqibeleleyo kukujolisa kukarhulumente womkhosi waseNigeria kubantu baseOgoni, ababeqhankqalaza ukonakaliswa kwemekobume okubangelwa kungcoliseko lwe-oyile lweShell Petroleum Company.

Kuyimfuneko ukuba abemi boMzantsi Afrika bathathe amanyathelo ngokukhawuleza, njengoko kukho ithuba elincinane lokuthintela ugqabhuko-dubulo lokusetyenziswa kweefosili kulwandle lwethu. Ngokwandisa umlo wethu wobulungisa bemozulu ngokuchasene nokusetyenziswa kwe-oli enzulu elwandle negesi, siya kukhonza ilizwe, nelizwekazi lase-Afrika ngokubanzi, ngelixa sibulela umlo wenkalipho wamaOgoni kwaye sakhela phezu kwelifa likaKen Saro-Wiwa.

Kuphakathi kwalo mxholo apho iprojekthi ijolise ekuxhobiseni uluntu oluxhomekeke kulwandlekazi lwasekhaya, ukuqinisekisa ukuphila kwabalobi, kunye nezixhobo zabo kunye nolwazi lwabo luzinzile, kwaye uluntu luyakwazi ukubandakanya abenzi bezigqibo zokukhusela iilwandle zethu kumntu wonke, ngonaphakade. .

This campaign will build on existing networks of small scale fishers and other coastal and ocean communities, as well as engaging with those civil society organisations working on climate change and the energy sector.

Empowerment

The Green Connection assisted in empowerment training of the Macassar Dunes Co-management Association (MCDA) steering committee for a project on the Macassar dunes in 2006. The programme focussed on skills which would enable the organisation (the committee) to grow and take on a more active leadership role. These skills included: communication, negotiation and conflict management, development of action plans and research and investigation into environmental problems.

The Green Connection has engaged actively in urban conservation matters from 2010 to 2015 as part of the Two Rivers Urban Park Advisory Committee to the City of Cape Town.

Policy Review

Assistance to Government in reviewing Environmental Impact Assessment and Management Project (EIAMS) – DWEA 2011

The Green Connection was contracted by the Department of Environmental Affairs from February to August 2011 to help provide input and research into revising and improving the current EIAM process. The Green Connection worked on three different focuses:

 

– Status quo and recommendations for improvement of the demographic representivity of the EIA sector

– Cooperative governance of EIAM

– Empowerment of marginalised communities

Courses

In 2015, The Green Connection, in partnership with the University of Cape Town – IES, ran an environmental management course for international tertiary level students. The Green Connection assisted in designing, implementing and evaluating the course.