Integrated Resources Plan (IRP)

Draft IRP Plan 2023 Fact Sheet:

Draft IRP Plan 2023 Submission

KONSEP GEΪNTEGREERDE HULPBRONNEPLAN 2023: FEITEBLAD3

DRAFT INTEGRATED RESOURCE PLAN 2023: FACTSHEET

ISICWANGCISO SEZIBONELELO ESIHLANGANISIWEYO SIKA-2023: IPHEPHA LAMANQAKU ACHANEKILEYO

UHLELO LOKUSEBENZA LUKA-2023: IPHEPHA LAMAPHUZU

DRAFT INTEGRATED RESOURCE PLAN SUBMISSION 2023