-projek

Die wêreld staar probleme in die gesig wat ons huidige stelsels nie kan oplos nie. As Covid-19 en weersomstandighede soos droogtes ons enigiets geleer het, is dit dat ons gemeenskappe nie sterk genoeg is om skokke vir ons ekonomie, beurtkrag en uiterste weersomstandighede soos vloede en droogtes as gevolg van klimaatsverandering die hoof te bied nie. Selfs voor Covid-19 het ons ongelykheid, werkloosheid en armoede ervaar, wat net erger geword het.

Ons het dan twee belangrike vrae om onsself af te vra:

1. Hoe kan ons dorpe skep wat sterk genoeg is?

2. Hoe kan al die mense in 'n dorp of streek voorspoedig wees?

'Veerkragtigheid' verduidelik:

"Veerkragtigheid is die vermoë om vinnig van probleme te herstel." Dit moet nie gesien word as 'n manier om die ergste wat kan gebeur te vermy nie, maar eerder as 'n manier om te verander hoe ons leef en om modelle en stelsels te skep wat gelykheid sal bevorder, terwyl ons na die omgewing omsien. Meer as dit, veerkragtigheid moet nie gesien word as 'n manier om die slegste uitkomste te vermy nie, maar eerder 'n geleentheid om die manier waarop ons leef te verander en ekonomiese modelle te skep wat meer gelyk is terwyl ons na die omgewing omsien.

Ons verstaan dat mense regoor die wêreld sommige van die probleme oplos deur saam te werk met behulp van gemeenskapsgeleide oplossings. Baie van ons is egter nie aktief betrokke by besluitneming en beplanning vir ons dorpe en streke nie.

Vir Suid-Afrika het ons 'n plaaslike model van ekonomiese ontwikkeling nodig wat hierdie faktore in ag neem. Hierdie model moet probeer om die vrae te beantwoord oor hoe ons dorpe kan skep wat veerkragtig is en hoe ons al die mense van ons dorpe kan help om voorspoedig te wees.

Wat is Ekonomie? 

Ons glo 'n plaaslike model van ekonomiese ontwikkeling wat veerkragtige dorpe skep, terwyl beide mense en die planeet toelaat om te floreer, moet uit drie konsepte bestaan. Ons het hierdie model van ekonomiese ontwikkeling Economics genoem. Die bestaan uit drie stringe of gedeeltes wat ons saamvleg om 'n of 'n plaaslike model te vorm om 'n werkbare ekonomie vir ons dorpe te bou. Die drie begrippe is:

1. Doughnut-ekonomieë

2. Oorgangsdorpe

3. Gemeenskap

1. Doughnut Ekonomie

Die boek Doughnut Economics is in 2017 deur Kate Raworth gepubliseer. Sy kyk na 'n ekonomiese manier om die mensdom se 21ste-eeuse uitdagings die hoof te bied deur die mensdom se langtermyndoelwitte en die finansiële denke te probeer identifiseer wat ons in staat sal stel om hierdie doelwitte te bereik. Visueel word hierdie doelwitte getoon as twee sirkels in mekaar wat 'n ring vorm, die 'Doughnut'. Raworth (2017) verduidelik dat die Doughnut eenvoudig twee toestande toon - sosiaal en omgewings - wat 'n gebalanseerde wêreld ondersteun waarin mense en die planeet kan floreer.

Die sosiale kant is die innerlike ring wat gevorm word uit 12 sosiale aspekte, gebaseer op sosiale bekommernisse wat in die Verenigde Nasies se 2015 Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte geopper is. In hierdie visie val niemand in die gat in die middel van die Doughnut nie. Die ekologiese grense word getoon deur die buitenste ring, afkomstig van nege planetêre grense van die Stockholm Resilience Centre. Tussen die fondament en die plafon lê 'die veilige en regverdige ruimte vir die mensdom' (Raworth, 2017, p. 9), hoewel die meeste lande wat sosiale armoede in die gesig staar, steeds ver van hierdie veilige ruimte werk. Amsterdam, Kopenhagen en Brussel gebruik onder andere 'die Doughnut' om hul munisipale beleid en programme te rig.

Klik op die prent hierbo om dit in hoë resolusie te sien

2. Oorgangsdorpe 

Die Transition Town-beweging het in 2005 in die Verenigde Koninkryk begin, wat reageer op klimaatsverandering en piekolie. Maar die krag daarvan lê daarin om die uitdagings van die mensdom te verwerk tot 'n positiewe manier om iets nuuts en spesiaals te doen. Nou is dit 'n beweging van gemeenskappe wat ons wêreld heroorweeg en herbou. Daar is tans meer as vierduisend oorgangsdorpe regoor die wêreld en die netwerk groei steeds.

Die Transition Towns-bewegingsbenadering fokus op:

 • Lokalisering: 'n verskuiwing na die maak of groei van goedere nader aan verbruikers, veral voedselproduksie, energieopwekking en boumateriaal. Hierdie raamwerk sal die terugkeer van nasionale, streeks- en plaaslike organisasies en ekonomieë moontlik maak wat aan werklike menslike behoeftes voldoen, maar nie ten koste van die natuurlike wêreld waarop alle lewe afhanklik is nie. Dit beteken nie isolasie nie, maar eerder samewerking.
 • Veerkragtigheid: om 'n struktuur in plek te stel wat gemeenskappe in staat stel om skokke te kan weerstaan, terwyl die plaaslike ekonomie heroorweeg word en aan plaaslike behoeftes voldoen.
 • Lae koolstof: die skep van projekte en maatskappye wat nie afhanklik is van fossielbrandstowwe om te funksioneer of om goedere en dienste te produseer nie.
 • Gemeenskapsbates: waar moontlik, gaan dit daaroor om bates (grond, besighede, magskepping, geboue) in gemeenskapsbesit te bring en dit in beheer te stel om hul toekoms te vorm.
 • Natuurlike perke: om te weet dat ons nie in 'n wêreld leef waar krediet, hulpbronne en energie eindeloos is nie.
 • Nie net vir persoonlike wins nie: verskillende maniere om sake te doen vind plaas, soos sosiale projekte, mense wat saamwerk vir 'n gemeenskaplike doel, en diegene wat gefokus is op sosiale opbrengs.

 

Gemeenskapslede van Saldanhabaai (Saldanha, Langebaan, Hopefield en Vredenburg) het gemeenskapswerkswinkel bygewoon

Die Transition Towns-beweging het die REconomy-projek ontwikkel. REconomy gebruik instrumente waarmee gemeenskappe finansiële sake kan opbou vir wat hulle doen. Die ekonomiese evalueringsinstrument voorspel hoeveel inkomste en hoeveel werksgeleenthede 'n gelokaliseerde ekonomie kan lewer. Die gelokaliseerde ekonomie fokus meestal op voedselproduksie, die skepping van krag, die verandering van geboue en 'n ekonomie wat na sy gemeenskap omsien. Byvoorbeeld, die Totnes & District Local Economic Blueprint het hul voedselekonomie beplan, met die erkenning dat tot £ 22 miljoen die plaaslike voedselekonomie elke jaar verlaat en dat die verandering van huise in hul distrik om minder energie te gebruik £ 26 miljoen kan produseer. Terwyl belegging in plaaslike hernubare energie tegnologie kan lei tot meer as £ 6 miljoen se energie vir huishoudings en beleggers elke jaar. By implementering van die REconomy Economic Evaluation Tool, sal ons die volgende vrae beantwoord:

 • Watter soort inkomste en besighede is nodig in 'n koolstofbeperkte, ekonomies harde en ongelyke samelewing?
 • Hoe kan ons toestande skep om kleindorpse ekonomieë te herlokaliseer (weer 'n samelewing te bou wat gebaseer is op plaaslike produksie en verbruik).
 • Wat is die moontlike positiewe en negatiewe gevolge van die herlokalisering van die ekonomie van 'n dorp wat fokus op voedselproduksie, energieopwekking, die opknapping van geboue en die versorgingsekonomie?
 • Wat is die werkskeppingsmoontlikheid om dieekonomie in dorpe in Suid-Afrika te delokaliseer?

Die-projek sal na vier sleutelareas in die Saldanhabaai-munisipaliteit kyk:

 • Kos
 • Energie
 • Wysiging van bestaande geboue
 • 'n Ekonomie wat vir sy mense omgee

Die projek sal openbare inligting gebruik om 'n prentjie op te stel van wat elke gebied vir die plaaslike ekonomie werd kan wees as ons die vraag na die produkte en dienste van plaaslike onafhanklike besighede laat groei en 'n voorsieningsketting nader aan die huis gebruik. Vir elke gebied vind ons moontlike werkskeppingspunte in die verskaffingsnetwerk en die ekonomiese effek vir plaaslike en streeksontwikkeling. Ons sal ook die hindernisse vir herlokalisering vir elke gebied identifiseer. Ons sal ook kyk na uitgangspunte vir geld in hierdie vier sleutelareas om te verstaan hoe geld binne die Saldanhabaai-munisipaliteit beweeg.

MAAKSAAK Resident Group – pleit vir 'n oorgangsdorp

MAAKSAAK Resident Group – Ekotoerisme Plaaslike Besigheid

MAAKSAAK Resident Group – Vroue Aan Die Beweeg Verskaf Voedselprodukte

 

3. Gemeenskap 

Common is die sorg wat die gemeenskap voel vir sy hulpbronne en vir die gemeenskap self; sosiale standaarde en gebruike om konflik te verlig en op te los, om samewerking aan te moedig en om diegene wat nie sulke reëls volg nie, te straf. Die konsep van commoning is gebaseer op werk van Elinor Ostrom wat kragtig argumenteer dat ander

dat stabiele instellings van selfregering geskep kan word indien sekere probleme van voorsiening, geloofwaardigheid en monitering opgelos word.

Gemeenskappe skep sosiale aktiwiteite aksies wat toegang bestuur en die misbruik van gemeenskaplike, saamgevoegde hulpbronne soos grond, oseane en die internet vermy.

'N Hulpbron + 'n gemeenskap + 'n stel sosiale reëls: die gemeenskap het 'n belang in die bestuur van die hulpbron en die sosiale reëls is daar om die hulpbron te help bestuur tot voordeel van alle lede van die gemeenskap.

Ostrom het met 'n aantal beginsels vorendag gekom van hoe gemeenskappe gemeenskaplike poelhulpbronne kan bestuur en dit is daarna deur die Prososiale Span verfyn.

Nuus
Verslae

-projek Insigte in die voedselwaardeketting in Saldanhabaai-munisipaliteit
03/2022

MaakSaak-voorlegging aan Saldanhabaai Munisipaliteit Geïntegreerde Ontwikkelingsplan
08/09/2022

Veilige en regverdige bedryfsruimte vir Suid-Afrika: Nasionale en Provinsiale Doughnuts
12/2022

Saldanhabaai-munisipaliteit se planne en toerisme
/03/2023

Befondser

Ons bedank ons befondsingsvennoot vir hul ondersteuning. (Klik op die bogenoemde logo of prent om hul webwerf te besoek)